Skip to content Skip to footer

RO Antiskalant Projeksiyon Danışmanlığı

Danışmanlık

Verim Odaklı Çalışma

Endüstriyel tesislerde kurulu veya kurulacak olan RO Sistemleri’nde membran tıkanmalarını önlemek amacıyla VEOLIA WATER TREATMENT & SOLUTİONS ARGO Analyzer 4.2 projeksiyon programı kullanılarak uygun antiskalant ve sistem verimleri raporlanmaktadır.

RO Dizayn Programları vasıtasıyla, RO Sistemleri’nde karşılaşabilecek tıkanma problemleri yüzdesel olarak sistem çalışmadan ön görülebilmektedir. Bu sayede RO Sistemleri en verimli şekilde işletilebilmektedir.

rosistemleri