Skip to content Skip to footer

MODÜLER 50 m3 \h Atık Su Geri Kazanım Sistemleri

Etkin Çözümler Sunuyoruz

MODÜLER 50 m3 \h atıksu geri kazanım sistemleri

50 m³/saat kapasiteli modüler atıksu geri kazanım sistemleri, endüstriyel tesisler ve diğer uygulamalar için tasarlanmış olan ölçeklenebilir ve etkili atıksu arıtma ve geri kazanım çözümleridir. Bu sistemler, atıksu arıtma işlemlerini optimize etmek ve suyun geri kazanılmasını sağlamak için kullanılır.

NRTECH
VEOLIA 2020 EDR systems

VEOLIA 2020 EDR systems

VEOLIA 2020 EDR systems The veolia 2020 Electrodialysis Reversal (EDR) product is a proven and reliable desalination technology that has been in service in a variety of industrial and public […]