Skip to content Skip to footer

Atık Su Geri Kazanım RO MEMBRANLARI

Etkin Çözümler Sunuyoruz

ATIK SU GERİ KAZANIM RO MEMBRANLARI

Atıksu geri kazanımı için ters ozmoz (RO) membranları, atıksu arıtma işleminde önemli bir rol oynar. Ters ozmoz, yüksek basınç altında sıvıyı bir RO membranından geçirerek saf suyu izole etmeye ve konsantre atıksuyu geride bırakmaya dayanan bir arıtma işlemidir. Ters ozmoz membranları, su moleküllerinin geçmesine izin verirken çoğu tuz, kirletici ve partikülün geride kalmasını sağlar.

NRTECH
ATIKSU GERİ KAZANIM RO MEMBRANLARI

ATIKSU GERİ KAZANIM RO MEMBRANLARI

AG FR H Series FACT SHEET High performance, fouling resistant, high rejection brackish water RO elements The AG FR H Series of thin-film reverse osmosis (RO) elements are designed to […]