Skip to content Skip to footer

HAM SUYUN ARITILMASI

HAM  SUYUN  ARITILMASI

 

       Suyun  içeriğinde  bulunan  safsızlıkları  yukarıda  da  belirtildiği  gibi  üç  ana  başlık  altında  toplaya  biliriz.

a ) Askıda  katı  maddeler ( kıl , kum , çamur  vs. )

b ) Çözünmüş  katı  maddeler ( sertlik , alkalinite , silis , demir  vs. )

   c ) Çözünmüş  gazlar  ( oksijen , karbon dioksit  vs. )

Yukarıda  üç  ana  madde  halinde  belirtilen  safsızlıkların , ham  sudan  arıtılarak  buhar  kazanları , sıcak  ve  kızgın su  kazanları , soğutma  kule  devreleri, kapalı  ısıtma  ve  sogutma  devreleri  ile  klima  santrallerinde  kullanılabilecek  hale  getirilmesine  ham  suyun  ön  ıslahı

( tasfiyesi )  denilmektedir.

Bu  ön  ıslah  işlemi  toplam  şartlandırma  programının  en  temel  şartlarından  biri  olup , tüm  programın  başarılı  bir  şekilde  uygulana  bilmesinde  çok  önemlidir.

Genel  itibari  ile  günümüzde  ön  ıslah  işlemlerinde  kullanılan  yöntemler  aşağıdaki  gibi

Sıralandırılabilir.

a )  Kum  ve  mekanik  tortu  Filtrelere ( sudaki  askıda  katı  maddelerin  alınması )

b )  Aktif  karbon  filtreleri ( sudaki  bakiye  klor , organik  maddeler  ile  rengin  alınması)

c )  Su  yumuşatma  üniteleri ( reçine  ile  sertliğin  alınması )

d )  Dealkalization  ünüteleri  ( reçine  ile  alkalitenin  ve  sertliğin  alınması )

e )  Reverse  Osmose  Cihazları  ( Membran  filtreler  ile  sudaki  çözünmüş  katı  maddelerin

% 80 – 90  oranında  alınması )

f )  Demineralization  üniteleri  ( reçine  ile  sudaki  çözünmüş  katı  maddelerin % 90 – 95

oranında  alınması)

g )  Mixsed-bed  üniteleri  ( reçine  ile  sudaki  çözünmüş  katı  maddelerin % 95 – 100

oranında  alınması.)

 

A ) KUM  VE  MEKANİK  TORTU  FİLTRELERİ ; Kum  ve  mekanik  tortu  filtreleri  suyun  bünyesinde  çözünmemiş  halde  bulunan  kum , kil , çamur  gibi  askıdaki  katı  maddelerin  alınmasında  kullanılır.

Askıda  katı  maddelerin  alınması  kum  filtrelerinde , suyun  filtre  içerisine  konulan  çeşitli  çaplardaki  kum  ve  çakıl  katmanlarında  geçirilmesi  ile  yapılır. Kum  filtrelerinde  rejenerasyon  işlemi  basınç  farklarına  bağlı  olarak  cihaz  çıkışındaki  öngörülen  basıncın  altına  düştüğünde  cihaz  ters  yıkamaya  alınarak  içerisindeki  dolgu  maddelerini  kirleten  maddeler  dışarıya  atılma  sureti  ile  yapılır. Kum  filtreleri  daha  yüksek  su  debileri  ile  çalışılan  sistemlerde  tercih  edilir.

Mekanik  filtrelerde  ise  filtrasyon  adındanda  anlaşılacağı  gibi  mekanik  filtreler  ile  yapılmaktadır.Bu  filtrelerde  de  rejenerasyon  yine  kum  filtrelerinde  olduğu  gibi  basınca  bağlı  olarak  filtrelerin  ters  yıkaması , değiştirilmesi  gibi  çeşitli  metotlar  ile  yapıla  bilir.

Her  iki filtre  türünde  de  halihazırda  hem  manuel  hemde  otamatik ( basınç , debi , hacim, veya  zaman  kontrollü )  sistemler  bulunmaktadır.

B ) AKTİF  KARBON  FİLTRELERİ ; Aktif  karbon  filtreleri , amacına  ve  kullanılan  karbon  cinsine  bağlı  olarak  sudaki  bakiye  kloru , organik  maddeleri  ve ayrıca  renk  ve  koku  gibi  suyun  kalitesini  etkileyen  safsızlıkları  almak  amacı ile  kullanılır.  Aktif  karbon  filtrelerinin  rejenerasyonları  çıkış  suyu  değerlerine  bağlı  olarak  ve  kullanım  amacına  göre  ters  yıkama , buhar  ile  aktivasyon  veya  toz  aktif  karbon  ilavesi  ile  yapılır.

 

C ) SU  YUMUŞATMA  ÜNİTELERİ ; Su yumuşatma  üniteleri  sudaki  toplam  sertliğin

( Kalsiyum – Cu  ve Magnezyum – Mg )  alınarak  yumuşak  su  ( toplam  sertli = 0 )  üretilmesi  amacı  ile  kullanılır . Su  yumuşatma  suyu  çıkışı  ( yumuşak  su )  ile  ham  su  arasındaki  tek

farklılık  toplam  sertlik  değerinde  olacağı  unutulmamalıdır , çünkü  yumuşatma  cihazının  tek  fonksiyonu  toplam  sertliği  sıfırlamasıdır. Su yumuşatma  üniteleri , tasfiye  cihazı  veya  permatit  diye  de  adlandırılır .

Su  yumuşatmada  kullanılan  temel  madde  SODYUM ( Na )  formundaki  Kuvvetli  Katyonik  Reçinedir .Bir  su  yumuşatma  cihazındaki  işlem , cihaza  verilen  ham  sudaki  ( sert  su )  toplam  sertliğin ( Kalsiyum – Ca ve  Magnezyum – Mg )  reçine  tarafından  tutulması  şeklindedir.

 

( HCO3 )2                                                                             ( HCO3 )

Ca     (SO4 )                  + Na R  >>>>>>>>>>>>>  Ca R  +  Na ( SO4 )

Mg    ( CI ) 2                                                              Mg R +        ( CI )

Yukarıda  görülen  bu  işlem  Reçineye ( R )bağlı  olan  Sodyum  iyonlarının  tamamıyla  tükenmesine  ve  cihaz  çıkışında  tekrar  sert  su  verilmeye  başlamasına  kadar  devam  eder.

Yumuşatma  cihazından  tekrar  yumuşak  su  alınabilmesi  için  cihazın  rejenerasyon ( tuzlama )  işlemine  tabi  tutulması  gerekir. Bir  yumuşatma  cihazının  rejenerasyona  alınması  için  birincil  gösterge  cihaz  çıkışındaki  toplam  sertlik  değerinin  yükselmesidir , gerektiğinde  cihazdan  geçen  su  miktarı da  dikkate  alınabilir  ( giriş  suyu  sertliği  sabit  ise )  ancak  cihazın  devrede  olduğu gün  veya  saat  yanıltıcı  olabilir. Rejenerasyon  işlemi  üç  safhada  yapılmaktadır.

 

1 )  Ters  yıkama ; Bu  bölümde  cihaza  normal  akış  yönünün  tersinden  yani  alttan  yukarıya  doğru  su  verilerek  reçineler  üzerinde  birikmiş  olan  kirliliklerin  atılması  ve  reçinenin  kabarması  sağlanır. ( Ters  akışkan  yataklar  hariç ) Bu  işlem  zaman  zaman  mümkün  ise  hava  kullanılarak da  yapılmalıdır , bu  sayede  reçinenin  kabarması  ve  suyun  reçine  yatağında  yol  yapması  sağlanır.

 

2 )  Tuz  ile  rejenerasyon ; su  yumuşatma  cihazlarında  kullanılan  reçineler  için  rejenerant  olarak  tuz  ( NaCI )  kullanılır. Bu  sayede  reçineye  gerekli  olan  Sodyum  ( Na )

takviye  edilmiş  olur.

 

Ca R   +  NaCI      >>>>>>>>>   Na R  +  CaCI

Mg R  +   NaCI     >>>>>>>>>    Na R  +  Mgcı

 

Genel  olarak  rejenerasyon  işleminde  100 – 250 gr  NaCI / 1 Lt  reçine  olarak  tuz  kullanılır.

 

       3 ) Durulama ; Tuz  ile  rejenerasyon  bittikten  sonra  cihazdaki  normal  su  akışı  yönünde  su  akışı  sağlanarak   reçine  kolunu  içindeki  klorür  fazlalığı  dışarı  atılır.

 

Yukarıda  belirtilen  tüm  bu  işlemler  bitirildikten  sonra  cihaz  işletmeye  alınmadan  önce , çıkış  suyundaki  toplam  sertlik , iletkenlik  veya  klorür  miktarı  kontrol  edilmeli  ve  sisteme  su  daha  sonra  verilmelidir. Bu  kontrol  sırasında  toplam  sertlik  ‘‘ 0 ’’ , iletkenlik  ve  klorür

değerleri  ham  su  iletkenlik  ve  klorür  değerleri  ile  eşit  olmalıdır.

 

D ) DEALKALİZATİON  ÜNİTELERİ ;  Ham  su  içeriğinde  bulunan  alkalinitenin  alınması  için  kullanılan  reçineli  ünitelerdir. Bu  üniteler  genel  itibari  ile  dealkalizition  kolunu , karbondioksit  degazörü  ve  yumuşatma  kolonu  olmak  üzere  üç  bölümden oluşur.

Dealkalization  kolunda  sudaki  alkaliniteyi  oluşturan  bikarbonatlar ( HCO3 ) , Hidrojen  formundaki  katyonik  reçine  vasıtası  ile  % 80 –  % 90  mertebesinde  alınırlar.  Bu  işlem  sonucunda  karbonik  asit (H2CO3 )  ve  karbondioksit ( CO2 )  gazı  ortaya  çıkar  ve  su  pH  değeri  2,5 – 3,5  seviyelerine  düşer.

Karbondioksit  degazörü  vasıtası  ile  ortaya  çıkan  karbondioksit  ortamdan  uzaklaştırılır  ve  buraya  yapılan  kostik ( Sodyum  hidroksit  – NaOH )  ilavesi  ile pH  6,5 – 7,5  civarına  çıkarılır.

Yumuşatma  kolunun  vasıtası  ile  de  sudaki  toplam  sertlik  alınarak  sisteme  yumuşak  su  verilmesi  sağlanır.

Dealkalization  ünitesi  çıkışında , alkalinite  ve  alınan  alkalinite  miktarına  bağlı  olarak  toplam  çözünmüş  katı  ( TDS )  ve  iletkenlik  değerlerinde  ham  suya  nazaran  daha  düşük  değerler  tesbit  edilecektir.

 

E ) REVERSE  OSMOSİS  (  TERS  OSMOZ  )  ÜNİTELERİ ; Şayet  saf  su  ile  içeriğinde  çözünmüş  katı  madde  oranı  yüksek  olan  bir  su  ( konsantre  su )  ortadan  yarı  geçirgen  bir  membranla  ayrılmış  bir  kaba  konur  ise  saf  su  membranı  aşarak  konsantre  su  tarafına  geçmeye  başlar  bu  geçiş  olayına  osmoz  denir.

Şayet  konsantre  su  tarafından  bu  geçişi  önleyecek  ve  her  iki  taraftaki  suyu  dengeleyecek  şekilde  bir  basınç  uygulanır  ve  geçiş  durdurulur  ise  bu  basınca da  osmotik  basınç  adı  verilir . Bu  basınç  saf  suyun  konsantre  suya  geçişindeki  basınca  eşittir.

Konsantre  su  tarafından  bir  basınç  uygulanır  ve  konsantre  suyun  saf  su  tarafından  geçişi  sağlanır  ise  bu  olaya  ters  osmoz  denir .

Ters  osmoz  cihazlarında da yukarıdaki  teknik  ile  ham  su  membran  filtrelerden  geçirilerek  ham  su  içeriğindeki  toplam  çözünmüş  katı  maddeler  % 80 – 90  oranında  alına  bilir. Reverse  osmose  sisteminde  giriş  suyu  ham  su  ise  antiscalant (  kireç  önleyici  )  dozajına  özellikle  dikkat  edilmelidir.Diğer  dikkat  edilecek  nokta  ise  giriş  suyundaki  serbest ( bakiye )  klorun , aktif  karbon  filtre  veya  kimyasallar  ile  alınmış  olmasıdır . Bu  iki  nokta  membranların  ömürleri  açısından  çok  önemlidir . Reverse  osmoz  ünitesi  çıkış  su  iletkenliği  max. 50 s/ cm  dir.

 

SU ARITIMINDA REVERSE OSMOZ 

 

Su arıtma tekniklerinden biri olan reverse osmoz yakın bir geçmişten itibaren Türkiyede de bir çok tesiste kullanılmaya başlanmıştır. Osmoz doğada kendiliğin gerçekleşmektedir. Bitkiler bu yöntemle topaktan su almaktadırlar.Artık birçok içme suyu tesisinde de Reverse osmoz tekniği kullanılarak % 99,9 oranında arıtım sağlanmaktadır. İthalatçılar ve üreticiler bireysel tüketiciler için hem az yer kaplayan ve de kullanışlı tezgahaltı Reverse osmoz lar getirmektedir.

 

30 yıl öncesine kadar membran prosesleri çevre teknolojisi açısından pek önemli gözükmüyordu. Ancak farklı ayırma prensiplerine ve mekanizmalarına sahip çok sayıda membran prosesinin geliştirilmesi ve bunların partiküllerden moleküllere kadar değişken çeşitli boyuttaki maddelerin ayrılmasına çözüm getirmeleri ile birlikte , membran prosesler su ve atık su arıtımında çok önemli bir konuma gelmiştir.

 

Membranlar, karışım halindeki pek çok maddenin ayrılması maksadıyla kullanılır. Ayırma olayı iki ana gurupta toplanır. Birincisi ; çözünmüş maddelerin ayrımı , ikincisi tutulmak istenen partiküler maddelerin ayrılmasıdır. Membran, belirli türlerin hareketlerini kısıtlayan metal, inorganik veya organik polimerlerden yapılan geçirgen veya yarı geçirgen bir malzemedir. Bu membranlar , gaz ayrımı , katı/sıvı ve sıvı/sıvı ayrımı gibi amaçlar için kullanılır. Genel olarak;

 1. Sıvılardan ve gazlardan mikron boyutundaki partiküllerin filtrasyonu.
 2. Sıvılardan kolloidlerin ve büyük ölçekli moleküllerin ayrımı.
 3. Sadece iyonik türlerin ayrımı.
 4. Sulardan veya diğer sıvılardan bütün askıda katı veya çözünmüş maddelerin ayrımı.

I faz besleme, II faz ise , süzüntü fazı olarak adlandırılır. Ayırma işlemi, membranın birinci fazdaki bir bileşeni, öteki bileşen veya bileşenlerden daha kolay bir şekilde diğer tarafa geçirmesi esasına dayanır. Membrandan gelen akım iki kısma ayrılır. Bunlar , membrandan geçen ve membrandan geçmeyen akımdır. Membrandan geçen akım süzüntü, geçmeyen akım ise konsantre akımı olarak adlandırılır.

Membranların performansı ,akı ve alıkoyma veya seçicilik olarak adlandırılan terimler ile adlandırılır. Akı, membran tarafından alıkoyulan kısmın ölçüsüdür. Seçicilik ise membrandan geçenlerin ölçüsüdür. İdeal bir membranda, yüksek seçicilik veya alıkoyma ile yüksek akı veya geçirimlilik istenir. Akı, m3/m2x gün veya lt/m2xsaat gibi birimlerle ifade edilir. Reverse osmozda saf su elde ederken atıksu da oluşmaktadır. Atıksu miktarı sistem dizaynı , su kalitesi , ön filtrasyon gibi parametrelere bağlıdır. Bu oran % 50 den % 25 e kadar değişebilmektedir.

Osmoz , aralarında bir yarı geçirgen membran bulunan , farklı iyon derişimine sahip iki çözeltinin osmatik basınç vasıtasıyla iyon derişimlerini eşitlemeleridir. iyon derişimlerinin eşitlenmesi , derişimi düşük olan çözeltiden derişimi yüksek olan çözeltiye sıvı transferi ile sağlanır. Bu sıvının geçiş hızı sudaki toplam çözünmüş katı madde miktarı, basınç , sıcaklık gibi parametrelere bağlıdır. Reverse osmoz da sıvının membrandan geçebilmesi için bir güce ihtiyacı vardır. Bu da genelde yüksek basınç pompaları ile sağlanmaktadır. Membran üzerindeki 5Ao(2*10-6) büyüklüğündeki gözeneklerden sadece saf olarak iyonlarıdan ayrılmış su geçerken demir , silis, bakteriler, organik maddeler, ağır metaller gibi maddeler tutularak atık su ile atılır. Reverse osmoz sistemlerinde tüm iyonlar tutulduğundan ürün suyunda ph düşmektedir bu sebeple tüm osmoz ürün suyu hatları korozyona karşı  paslanmaz yapılmalıdır.

Reverse osmoz öncesi filtrasyonun önemi,

Reverse osmoz sistemlerinde iyi bir ürün suyu elde etmek ve işletme maliyetlerini düşürmek için en önemli konu osmoz öncesi filtrasyonun çok iyi olması gerekmektedir. Reverse Osmoz yapılacak tesisde kuyu suyu analizi çok iyi bir şekilde yapılmalı ve bu sonuçlara göre ön filtrasyon seçilmelidir. Unutulmamalıdır ki problemli veya çalıştırılamayan birçok Reverse osmoz tesislerine bakıldığında mutlaka ön filtrasyonlarında bir eksik görülmektedir. Bu eksikliklerde sonuçta reverse osmos sisteminde maliyetin büyük bir kısmını oluşturan membranlarda hasarlara sebep olmaktadır.

İyi bir ön filtrasyon aşamaları:

 1. Seperatör filtre
 2. Ozon jeneratörü veya Ultraviyole
 3. Klor dozajı
 4. Basınçlı Kum filtreleri
 5. Basınçlı Aktif karbon filtreler
 6. Yumuşatma cihazı
 7. Sediment filtreler (1 , 5 micron)

SU ARITIMINDA REVERSE OSMOZ   Membran,

Reverse osmoz da kullanılan yarı geçirgen zara verilen isimdir. Birçok çeşidi vardır. Su karakterine göre membran türü belirlenir. Membranların TFC (thin film composite) , CTA ( cellulos three asetat ) gibi türleri  mevcuttur. TFC türü membranlar klora karşı yapısı  bozulduğundan ön arıtım olarak aktif karbon filtre yapılması gerekmektedir.

Arıtma Oranları          ;

Asbest                           %98-99                                   Kurşun                        %96-98

Arsenik                          %94-96                                   Kalsiyum                    %95-98

Alüminyum                   %96-98                                   Krom                          %96-98

Amonyum                     %90-95                                   Kadmiyum                 %95-98

Bikarbonat                    %90-95                                   Magnezyum                %95-98

Bakır                             %97-98                                   Nitrat                          %90-95

Baryum                         %96-98                                   Nikel                           %97-99

Brom                             %90-95                                   Potasyum                    %94-97

Bakteri                          %99                                        Potasyum                    %94-97

Borat                             %50-55                                   Radyoaktivite             %93-97

Cıva                              %95-97                                   Silis                             %92-95

Çinko                            %97-99                                   Siyanür                       %92-95

Demir                            %97-98                                   Silikat                         %94-96

Florür                            %93-95                                   Sülfat                          %97-98

Fosfat                            %98-99                                   Sodyum                      %89-90

Gümüş                          %95-97

Klorür                           %90-95

HAM  SU  VE  ÇEŞİTLİ  ARITILMIŞ  SU  ÖZELLİKLERİ

( mg / 1 , diğer  şekilde  belirtilmemiş  ise )

Madde Birim Ham Su Filtrasyon Yumusatma Reverse Os. Demineralization
Kalsiyum CaCO3 51,5 51,5 1,0 0 0
Magnezyum 19,5 19,5 1,0 0 0
Sodyum 18,6 18,6 87,6 1-2 1-2
Potasyum 1,8 1,8 1,8 0 0
Toplam Katyon 91,4 91,4 91,4 1-2 1-2
Bicarbonat 56,8 56,8 56,8 0 0
Karbonat 0 0 0 0 0
Hidroksit 0 0 0 0 1-2
Sulfat 21,8 21,8 21,8 1-2 0
Klorür 12,0 12,0 12,0 0 0
Nitrat 0,8 0,8 0,8 0 0
Toplam Anyon 91,4 91,4 91,4 1-2 1-2
Demir Fe 0,16 0,16 0,16 0 0
Silis SiO2 9,0 9,0 9,0 1-2 0,01
PH 6,5-7,5 6,5-7,5 6,5-7,5 5,0-7,0 7,0-9,0

 

 

 

F ) DEMİNERALİZATİON  ÜNİTELERİ ; Suyun  içeriğindeki  anyon  ve  katyonlarının  alınarak  suyun  toplam  çözünmüş  katı  madde  yükünü  % 90 – 95  oranında  azaltabilen  reçineli  sistemlerdir. Sistem  çıkışında  elde  edilecek  suda  istenilen  niteliklere  göre  zayıf  ve  kuvvetli  katyon  ( Hidrojen- H formu )  zayıf  ve  kuvvetli  anyon  reçinelerin  ( Hidroksit – OH  formu )  çeşitli  kombinasyonları  ve  Karbon dioksit  degazöründen  oluşur.

Katyonik  reçinelerin  konulduğu  katyon  kolonları  vasıtası  ile  sudaki  toplam  sertlik , Kalsiyun , Magnezyum , Demir  gibi  katyonlar  alınır , Anyonik  reçinelerin  konulduğu  anyon  kolonları  vasıtası  ile  sudaki  Sülfat , Silis , Klorür  gibi  anyonlar  alınır.

Demineralization  sistemlerinde  katyon  kolonları  rejenerasyonda  asit  ( Hidroklorik veya  Sülfirik  asit ) , anyon  kolonların  rejenerasyonunda  ise  kostik  kullanılır . Demineralization  ünitesi  çıkış  su  iletkenliği  max. 5 s / cm  dir.

G ) MİXEDBED  ÜNİTELERİ ; Suyun  içeriğindeki  anyon  ve  katyonların  alınarak  suyun toplam  çözünmüş  katı  madde  yükünü  % 95 – 100  oranında  azaltabilen  katyonik  ve  anyonik  reçinelerin  birlikte  bulunduğu  reçineli  sistemlerdir.

Mixedbed  ünitesinin  içindeki  Katyonik  reçinelerin  vasıtası  ile  toplam  sertlik , Kalsiyum Magnezyum , Demir  gibi  katyonlar  alınır , Anyonik  reçinelerin  vasıtası  ile  sudaki  Sülfat , Silis , Klorür  gibi  anyonlar  alınır.

Mixedbed  sistemleri  rejenerasyonunda  hem  asit  ( Hidroklorür  veya  Sülfirik  asit ) hem  de  kostik  kullanılır . Mixedbed  ünitesi  çıkış  su  iletkenliği  max. 1,0 s / cm  dir.

HAM  SU  VE  ÇEŞİTLİ  ARITILMIŞ  SU  ÖZELLİKLERİ

( mg / 1 , diğer  şekilde  belirtilmemiş  ise )

 

Madde            Birim              HamSu  Filtrasyon   Yumuşatma   Reverse Os.    Demineralization

 

Kalsiyum             CaCO3        51,5           51,5                  1,0                     0                            0

Magnezyum            ’’              19,5          19,5                  1,0                      0                            0

Sodyum                   ’’             18,6           18,6                    87,6                   1-2                       1-2
Potasyum                ’’               1,8             1,8                    1,8                    0                            0

 

Toplam katyon        ’               91,4           91,4                 91,4                   1-2                    1-2

 

Bikarbonat              ’’             56,8           56,8                  56,8                     0                       0

Karbonat                 ’’                0               0                       0                         0                     0

Hidroksit                 ’’                0               0                       0                        0                     1-2

Sülfat                       ’’             21,8          21,8                   21,8                    1-2                     0

Klorür                      ’’             12,0          12,0                   12,0                     0                      0

Nitrat                       ’’               0,8            0,8                     0,8                     0                       0

 

Toplam anyon         ’’             91,4           91,4                  91,4                      0                      0

 

Demir                      Fe             0,16           0,16                  0,16                     0                     0

Silis                      SiO2              9,0             9,0                    9,0                   1-2                 0,01

PH                                          6,5-7,5      6,5-7,5             6,5-7,5                5,0-7,0           7,0-9,0